Jeanette Skeem logo

I coaching I rådgivning I supervison I sparring I workshop I undervisning I online kurser I

Forandring, udvikling og læring i sund balance

Det psykosociale arbejdsmiljø I arbejdsrelateret stress

Jeanetteskeem

HVOR ER DU PÅ VEJ HEN?


Læring sker i designede, spontane, uformelle og individuelle processer. Du lærer hele tiden. Det kan du simpelthen ikke lade være med.

Læring sker også i samspil med dine omgivelser - og i kollektive processer. Det betyder, at du konstant formes og omformes.

Det gælder både for dine gode vaner - og dine knap så gode vaner.

Hvis du f.eks. er rigtig god til at lave overspringshandlinger - og gør det tit. Så bliver du rigtig god til at lave overspringshanlinger. 

Hvis du er god til at være vedholdende - og øver dig. Ja, så er det dét - du bliver god til. Med andre ord. Det du øver, bliver du god til.


Hvad går du mon rundt og øver dig på ? Hvor er du på vej hen ?

Jeanette Skeem

proceskonsulent I underviser I coach I stresscoach


Kontoret på kvisten,

Skolegade 30 3.sal, EsbjergMail kontakt@jeanetteskeem.dk

Telefon 61 67 17 60


CVR-nummer 400 904 95

MobilePay       830 300

Jeanette_Skeem_logo_sort

Copyright 2020 © JeanetteSkeem.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend