Jeanette Skeem logo

I coaching I rådgivning I supervison I sparring I workshop I undervisning I online kurser I

Forandring, udvikling og læring i sund balance

Det psykosociale arbejdsmiljø I arbejdsrelateret stress

stressrådgivning_JeanetteSkeem

MÅ JEG HJÆLPE DIG MED AT FÅ OVERBLIKKET?


Et stressrådgivningsforløb starter med en indledende samtale, som tager udgangspunkt i din aktuelle situation og dine stress symptomer. Sammen vurderer vi hvilken hjælp eller rådgivning netop du har brug for.

Måske kan jeg hjælpe dig - måske skal der anden hjælp til ?!


Derefter sammensætter vi et forløb, som tilgodeser dine behov. Gennem processen lærer du at afhjælpe din aktuelle stresstilstand og at håndtere og forebygge udviklingen af stress fremover.

Du vil i forløbet også få indblik i de mekanismer og årsager til stress, som ligger udenfor dem du selv har indflydelse på.


I starten af forløbet vil du få råd og vejledning - og senere i forløbet stresscoaching.

Når du er klar og har fået ro på krop og sind - tager vi fat i hvordan du fremover kan forebygge udviklingen af stress. 

SYMPTOMER PÅ EN BELASTNING


Stresssymptomer opleves subjektivt, men mange oplever søvnforstyrrelser, hovedpine, indre uro og hjertebanken.


Det kan du læse mere om symptomer på stresss længere nede på siden.


Oplever man en tilstrækkelig stor belastning over længere tid, kan man udvikle alvorlige symptomer.


Ved langvarig belastning påvirkes din fysik, psyke og dit sociale liv.

TRAVLHED VS. STRESS


Vi omtaler ofte travlhed som stress.

Men der er stor forskel på at have travlt - og være stressset.


Man kan sagtens have travlt uden at have stress - og man kan have stress uden at have travlt.


Men du har haft travlt for længe, kan du udvilke forskellige symptomer på stress.

HVAD ER STRESS?


En falliterklæring, en epidemi, en tilstand - eller hvad er det ? Som med så meget andet afhænger svaret af, hvem du spørger - og faktisk findes ikke en almen anerkendt definition af stress - men mange.


I mit arbejde foretrækker jeg at bruge Malene Friis Andersen og Marie Kingstons forståelse af hvad stress er.


"Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.


Der er visse betingelser i omgivelserne, som med større sandsynlighed end andre vil opleves som truende og som overstigende personens ressourcer."


Iøvrigt læner jeg mig op af Bo Netterstrøms* definition


*Stress er en tilstand i organismen karakteriseret ved fysiologiske reaktioner med aktivering af det sympatiske nervesystem, immunsystemet og energimobilisering og mental aktivering som følge af belastning af psykisk, fysisk, kemisk eller biologisk art."


Altså... kort og godt er stress en effekt og/eller reaktion på en belastningssituation.

SYMPTOMER PÅ STRESS


Stress symptomer er tegn på en overbelastning og er individuelle.

Vi reagerer forskelligt, fordi vi har forskellige liv.

Fysiske symptomer


Rysten på hænder

Svimmelhed

Hovedpine

Mavesmerter

Trykken for brystet

Hjertebanken

Gentagne infektioner

Nedsat immunforsvar

Smerter i kroppen

Åndenød

Kvalme (opkast)

Diarré

Tørhed i munden


Psykiske symptomer


Ulyst

Tristhed

Træthed

Indre uro

Hukommelsesbesvær

Skam

Skyld

Rastløshed

Udmattelse


Adfærdsmæssige


Søvnløshed 

Indesluttethed

Ubeslutsomhed

Trøstespisning

Sygefravær

Hyperventilation


Kognitive


Forvirring

Lyd- og lysfølsomhed

Tankemylder

Bekymringer

Manglende overblik

Mentale black-outs

Nedsat reflektionsevne

Manglende dømmekraft

Koncentrationsbesvær


Det vigtigste er, at du tager dine symptomer seriøst - inden de bliver alvorlige.


STRESSTRAPPEN - ARBEJDSRELATERET STRESS

Tempereret


Krav og ressourcer er balanceret


Høj aktivitet og potentiel kvalitet


Motivation


Faglig angagement


Arbejdsglæde og følelse af kontrol


Højt energineveau .


Opvarmet


Begyndende pres


Kvaliteten reduceres en smule


Tendens tl uklar og manglende overblik


Risiko for konflikteri teamet


Begyndende stresssymptomer


Overophedet


Vedvarende pres


Oplevelse af manglende kompetencer


Tro på egne evner forsvinder


Dårlig prioitering og flere fejl


Stresssymptomer som feks. søvnbesvær, hovedpine og bekymringer.


Nedsmeltning


Langvarende pres


Ineffektivitet


Brandslukning


Lav trivsel, tristhed


Alvorlige stresssymptomer. Fysisk og psykisk sammenbrud


UdbrændtMassiv og langvarigt pres


Kongnitive og følelsesmæssigt flad og udbrændt


Markant nedsat arbejdsevne


Typisk kigger man her på en langtidssygemelding.
NIVEAUER AF STRESS BELASTNINGER

Akut


Belastningen opstår

i situationen og stopper

umiddelbart efter at

stressårsagen er væk.


Du er for sent på den,

du løber efter bussen,

når den og

kommer frem til tiden.


Blodtrykket og pulsen stiger,

men du ved, at efter kampen eller koncerten vender alt

tilbage til det normale.


Moderat


Belastning i kortere perioder, men

belastningen

bliver ved med

at dukke op med

gentagne

mellemrum.


Du får ikke fred for den,

og belastningen bliver mere

og mere vedvarende.


Længerevarende


En længerevarende

belastning er alvorlig.


Krop og psyke

er ude af balance.


Du er typisk sygemeldt

og har flere symptomer.


Du har fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og

kognitive symptomer.

SammenbrudPsyke/krop reagerer

og siger stop.Alvorlige følgesygdomme

er en realitet.


Muligvis ses disse først

senere i livet.

DET MED SMÅT

 

 

Kontakt altid din læge, inden du opsøger hjælp.

Din læge kan vurdere, hvilken hjælp der er bedst for netop dig.


Lider du af angst eller depression, får du bedre hjælp hos en psykolog.

Stressrådgivning - og stresscoaching kan være velegnet som sideforløb til din primære behandling 


Afklar dette med din psykolog eller læge.

Jeanette Skeem

proceskonsulent I underviser I coach I stresscoach


Kontoret på kvisten,

Skolegade 30 3.sal, EsbjergMail kontakt@jeanetteskeem.dk

Telefon 61 67 17 60


CVR-nummer 400 904 95

MobilePay       830 300

Jeanette_Skeem_logo_sort

Copyright 2020 © JeanetteSkeem.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend