Forandringsledelse_JeanetteSkeem

HVILKET LEDELSESVÆRKTØJ BRUGER DU I FORANDRINGS-PROCESSEN ?


Som leder ønsker du, at dine medarbejdere lærer fra deres erfaringer og danner ny viden, færdigheder og kompetencer. 


Derfor er læring også er en naturlig del af ledelse - og dermed er læring også en del af hverdagen. 


Som leder har du ansvaret for at lede og varetager planlægning af forandringer i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.


Du har også ansvaret for at implementering bæredygtige forandringer i organisationer med fokus på de menneskelige ressourcer.

Derfor giver det god mening, at stille skarpt på samspillet mellem forandringsledelsen, medarbejderdeltagelsen og det psykiske arbejdsmiljø.