Stress_og_ledelse_JeanetteSkeem

STRESSRÅDGIVNING


Formålet med stressrådgivning er at hjælpe mennesker med at reducere stress og genskabe balancen i livet.


Som leder, kan du med fordel lære at forebygge og afhjælpe egen stress.


En stresset leder kan stresse en hel afdeling - stress danner nemlig ringe i vandet.


Du vil få svært ved at prioritere og træffe de rigtige beslutninger - og du vil miste overblikket og bliver ubeslutsom.


Det aflæser dine medarbejderere både bevidst - og ubevidst. 


Du kan med fordel komme foran udviklingen af stress med vide om hvordan du spotter, af hjælper og håndtererer arbejdsrelateret stress.

STRESS OG LEDELSE


Forebyggelsen af arbejdsrelateret stress starter hos dig som leder, og stress er en udfordring du som leder, skal tage dig af.


Din ledelse er afgørende for at nedbringe sygefravær

og skabe trivsel blandt dine medarbejdere - og derigennem øge produktivitet og kvalitet i teamet, afdelingen og organisationen.


Sammenhængen mellem stress og arbejdets organisering er kommet på dagsordenen efter mange års fokus på

individets og personlige styrke, robusthed og ressourcer.

Både i forhold til udviklingen af stress - men også i forhold til hvordan vi behandler stress.


Forebyggelsen af stress starter hos dig som leder - og sammen kan I i virksomheden eller organisiationen skabe overblik, balance og hjælpe hinanden med at holde øje med stresssymptomer.

MULIGE STRESSFAKTORER PÅ JOBBET

Kompleksitet og forandringer

Uforudsigelighed

Uklare roller

Krav og forventninger

Manglende indflydelse

Urealistiske mål

Modstridende mål og krav

Samarbejds- og rollekonflikter

Tidspres

Hastige skift og afbrydelser

For stor arbejdsmængde

Udfordringer ml. familie og arbejdet

Storrumskontorer

Lav social kapital i organisationen

Mobning og chikane

STRESSTRAPPEN - ARBEJDSRELATERET STRESS

Tempereret


Krav og ressourcer er balanceret


Høj aktivitet og potentiel kvalitet


Motivation


Faglig angagement


Arbejdsglæde og følelse af kontrol


Højt energineveau .


Opvarmet


Begyndende pres


Kvaliteten reduceres en smule


Tendens tl uklar og manglende overblik


Risiko for konflikteri teamet


Begyndende stresssymptomer


Overophedet


Vedvarende pres


Oplevelse af manglende kompetencer


Tro på egne evner forsvinder


Dårlig prioitering og flere fejl


Stresssymptomer som feks. søvnbesvær, hovedpine og bekymringer.


Nedsmeltning


Langvarende pres


Ineffektivitet


Brandslukning


Lav trivsel, tristhed


Alvorlige stresssymptomer. Fysisk og psykisk sammenbrud


UdbrændtMassiv og langvarigt pres


Kongnitive og følelsesmæssigt flad og udbrændt


Markant nedsat arbejdsevne


Typisk kigger man her på en langtidssygemelding.