Jeanette Skeem logo

I coaching I rådgivning I supervison I sparring I workshop I undervisning I online kurser I

Forandring, udvikling og læring i sund balance

Det psykosociale arbejdsmiljø I arbejdsrelateret stress

Stress_og_ledelse_JeanetteSkeem

STRESSCOACHING


Formålet med stresscoaching er at hjælpe mennesker med at reducere stress og genskabe balancen i livet.


Som leder, kan du med fordel lære at forebygge og afhjælpe egen stress.


En stresset leder kan stresse en hel afdeling - stress danner nemlig ringe i vandet.


Du vil få svært ved at prioritere og træffe de rigtige beslutninger - og du vil miste overblikket og bliver ubeslutsom.


Det aflæser dine medarbejderere både bevidst - og ubevidst. 


Du kan med fordel komme foran udviklingen af stress med vide om hvordan du spotter, af hjælper og håndtererer arbejdsrelateret stress.

STRESS OG LEDELSE


Forebyggelsen af arbejdsrelateret stress starter hos dig som leder, og stress er en udfordring du som leder, skal tage dig af.


Din ledelse er afgørende for at nedbringe sygefraværd

og skabe trivsel blandt dine medarbejdere - og derigennem øge produktivitet og kvalitet i teamet, afdelingen og organisationen.


Sammenhængen mellem stress og arbejdets organisering er kommet på dagsordenen efter mange års fokus på

individets og personlige styrke, robusthed og ressourcer.

Både i forhold til udviklingen af stress - men også i forhold til hvordan vi behandler stress.


Forebyggelsen af stress starter hos dig som leder - og sammen kan I i virksomheden eller organsiationen skabe overblik, balance og hjælpe hinanden med at holde øje med stresssymptomer.

MULIGE STRESSFAKTORER PÅ JOBBET

Kompleksitet og forandringer

Uforudsigelighed

Uklare roller

Krav og forventninger

Manglende indflydelse

Urealistiske mål

Modstridende mål og krav

Samarbejds- og rollekonflikter

Tidspres

Hastige skift og afbrydelser

For stor arbejdsmæggde

Udfordringer ml. familie og arbejdet

Storrumskontorere

Lav social kapital i organiationen

Mobning og chikane

STRESSTRAPPEN - ARBEJDSRELATERET STRESS

Tempereret


Krav og ressourcer er balanceret


Høj aktivitet og potentiel kvalitet


Motivation


Faglig angagement


Arbejdsglæde og følelse af kontrol


Højt energineveau .


Opvarmet


Begyndende pres


Kvaliteten reduceres en smule


Tendens tl uklar og manglende overblik


Risiko for konflikteri teamet


Begyndende stresssymptomer


Overophedet


Vedvarende pres


Oplevelse af manglende kompetencer


Tro på egne evner forsvinder


Dårlig prioitering og flere fejl


Stresssymptomer som feks. søvnbesvær, hovedpine og bekymringer.


Nedsmeltning


Langvarende pres


Ineffektivitet


Brandslukning


Lav trivsel, tristhed


Alvorlige stresssymptomer. Fysisk og psykisk sammenbrud


UdbrændtMassiv og langvarigt pres


Kongnitive og følelsesmæssigt flad og udbrændt


Markant nedsat arbejdsevne


Typisk kigger man her på en langtidssygemelding.
SYMPTOMER PÅ STRESS


Stress symptomer er tegn på en overbelastning og er individuelle.

Vi reagerer forskelligt - fordi vi har forskellige liv.

Fysiske symptomer


Rysten på hænder

Svimmelhed

Hovedpine

Mavesmerter

Trykken for brystet

Hjertebanken

Gentagne infektioner

Nedsat immunforsvar

Smerter i kroppen

Åndenød

Kvalme (opkast)

Diarré

Tørhed i munden

Psykiske symptomer


Ulyst

Tristhed

Træthed

Indre uro

Hukommelsesbesvær

Skam

Skyld

Rastløshed

Udmattelse


Adfærdsmæssige


Søvnløshed 

Indesluttethed

Ubeslutsomhed

Trøstespisning

Sygefravær

Hyperventilation


Kognitive


Forvirring

Lyd- og lysfølsomhed

Tankemylder

Bekymringer

Manglende overblik

Mentale black-outs

Nedsat reflektionsevne

Manglende dømmekraft

Koncentrationsbesvær


Det vigtigste er, at du tager dine symptomer seriøst - inden de bliver alvorlige.


NIVEAUER AF STRESS BELASTNINGER

Akut


Belastningen opstår

i situationen og stopper

umiddelbart efter at

stressårsagen er væk.


Du er for sent på den,

du løber efter bussen,

når den og

kommer frem til tiden.


Blodtrykket og pulsen stiger,

men du ved, at efter kampen eller koncerten vender alt

tilbage til det normale.


Moderat


Belastning i kortere perioder, men

belastningen

bliver ved med

at dukke op med

gentagne

mellemrum.


Du får ikke fred for den,

og belastningen bliver mere

og mere vedvarende.


Længerevarende


En længerevarende

belastning er alvorlig.


Krop og psyke

er ude af balance.


Du er typisk sygemeldt

og har flere symptomer.


Du har fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og

kognitive symptomer.

SammenbrudPsyke/krop reagerer

og siger stop.Alvorlige følgesygdomme

er en realitet.


Muligvis ses disse først

senere i livet.

Jeanette Skeem

proceskonsulent I underviser I coach I stresscoach


Kontoret på kvisten,

Skolegade 30 3.sal, EsbjergMail kontakt@jeanetteskeem.dk

Telefon 61 67 17 60


CVR-nummer 400 904 95

MobilePay       830 300

Jeanette_Skeem_logo_sort

Copyright 2020 © JeanetteSkeem.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend