Psykiskarbejdsmiljø_JeanetteSkeem

HAR I ET GODT PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ?


Medarbejdernes identitet og personlige kvalifikationer er i dag fuldstændig afgørende for, at medarbejderne på kvalificeret vis kan løse deres arbejdsopgaver.


Medarbejderen skal indgå i professionelle sammenhænge, løse komplekse og aktuelle problemstillinger - og holde hovedet kold imens. Mange arbejdsopgaver er i dag fuldstændig afhængige af medarbejderens sociale, emotionelle, kreative og kognitive kompetencer.


Man kan sige, at vi er i langt højere grad end tidligere blevet vores egen arbejdskraft. Der er ikke, som tidligere - et tydeligt skel mellem arbejdet og medarbejderens personlige identitet.


Derfor er der i dag brug for en forståelse for forandringsledelse og forandringsprocessers betydning for det psykosociale arbejdsmiljø.


HVOR HØJ ER JERES SOCIALE KAPITAL
 ?

Social kapital er værdien af stærke samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. To teams med præcis samme ledelse, opgaver, uddannelser og kunder kan have helt forskellig social kapital.

Der er sammenhæng mellem virksomhedens sociale kapital - og medarbejderenes helbred, trivsel og engagement.


Høj social kapital på arbejdspladsen har også positiv sammenhæng med medarbejdernes mentale helbred - og derfor vil høj social kapital også mindske risikoen for sygefravær og f.eks. stresssygemeldinger. En høj grad af social kapital vil også fører til en mere effektiv opgaveløsning og medarbejdere trives og potentielt udvikle sig i arbejdet.

En lav grad af social kapital medfører begrænsninger i opgaveløsningen og en lavere grad af trivsel og udvikling for medarbejderne. Derfor giver det rigtig god mening, at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. 


I styrker den sociale kapital i organisationen, ved at sætte fokus på kerneopgaven, styrke teamet og teamstrukturen, god kommunikations, mening i arbejdet og kvalitet i ledelsen.