Stress_tur_retur_JeanetteSkeem

FRA SYGEMELDT TIL FIT FOR FIGHT


Det er tidskrævende at få en stresssygemeldt medarbejder retur til jobbet, og det er sjældent gjort på få uger.


Det er også meget ressourcekrævende både for den enkelte og for virksomheden eller organisationen.


Altså.. hvis man vil gøre det godt og uden tilbagefald!


Med den rette hjælp og indsats kan du nedsætte risikoen for, at din medarbejder må gensygemelde sig. Derfor kan du med fordel sætte struktur på tilbagevendingsforløbet.


Den opskrift er lavet - og den virker!

Med få greb og konkrete værktøjer få dine medarbejder til at gå fra fuld fraværende til fuld deltagelse. 


Til gavn og glæde for den enkelte, teamet, organisationen.

KAN DINE MEDARBEJDERE FLØJTE?


Uanset om din medarbejder har været gennem et kort eller længere forløb med en stresssygemelding - kan det være svært at vende retur til jobbet.


Som leder, har du en afgørende rolle i tilbagevendingen forløber godt.


Hvis din medarbejder overbelastes under genopstarten, kan det være medvirkende til, at det tager længere tid før stresssymptomerne mindskes og forsvinder.


Det er hverken i din medarbejderes, kollegaernes eller arbedspladsens interesse.


Derfor en en grundig tilbagevendelsesplan nødvendig, hvis I vil lykkes med tilbagevendingen.


Når en medarbejder er blevet sygemeldt med stress er det ikke et individuelt problem.

Det er et kollektivt problem for hele arbejdspladsen.


Benyt derfor chancen for at få disse ting afklaret for alle medarbejderne, sådan at nye stress-sygemeldinger kan undgås i fremtiden.


Imens du undersøger hvad din organisation kan gøre for at forebygge stress, men du slå ørerne ud og lytte til om dine medarbejdere fløjter.


Hvis de gør det - trives de højst sandsynligt!

TUR

I mit arbejde foretrækker jeg at bruge Malene Friis Andersen og Marie Kingstons forståelse af hvad stress er.


"Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.


Der er visse betingelser i omgivelserne, som med større sandsynlighed end andre vil opleves som truende og som overstigende personens ressourcer."


RETUR

Arbejdsrelateret stress viser sig hos den enkelte medarbejder - men skal løses i fællesskab.


Hvis en kollega eller medarbjder bliver sygemeldt med arbejdsrelateret stress, er det dit ansvar at hjælpe den stressramte retur til arbejdet.


Det er nærmest en umulig opgave for den stressramte at stå med selv! Desuden vil din hjælp biddrage til, at den stressramte ikke får tilbagefald - eller at andre i organisationen bliver ramt af stress.