Jeanette Skeem logo

I coaching I rådgivning I supervison I sparring I workshop I undervisning I online kurser I

Forandring, udvikling og læring i sund balance

Det psykosociale arbejdsmiljø I arbejdsrelateret stress

Psykiskarbejdsmiljø_JeanetteSkeem

HAR I ET POSITIVT PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ?


Medarbejdernes identitet og personlige kvalifikationer er i dag fuldstændig afgørende for, at medarbejderne på kvalificeret vis kan løse deres arbejdsopgaver.


Medarbejderen skal indgå i professionelle sammenhænge, løse komplekse og aktuelle problemstillinger - og holde hovedet kold imens. Mange arbejdsopgaver er i dag fuldstændig afhængig af medarbejderens sociale, emotionelle, kreative og kognitive kompetencer.


Man kan sige, at vi er i langt højere grad end tidligere blevet vores egen arbejdskraft. Der er ikke, som tidligere - et tydeligt skel mellem arbejdet og medarbejderens personlige identitet.


Derfor er der i dag brug for en forståelse for forandringsledelse og forandringsprocessers betydning for det psykiske arbejdsmiljøet.


HVOR HØJ ER JERES SOCIALE KAPITAL
 ?

Social kapital er værdien af stærke samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. To teams med præcis samme ledelse, opgaver, uddannelser og kunder kan have helt forskellig social kapital.

Der er sammenhæng mellem virksomhedens sociale kapital - og medarbejderenes helbred, trivsel og engagement.


Høj social kapital på arbejdspladsen har også positiv sammenhæng med medarbejdernes mentale helbred - og derfor vil høj social kapital også mindske risikoen for sygefravær og f.eks. stresssygemeldinger. En høj grad af social kapital vil også fører til en mere effektiv opgaveløsning og medarbejdere trives og potentielt udvikle sig i arbejdet.

En lav grad af social kapital medfører begrænsninger i opgaveløsningen og en lavere grad af trivsel og udvikling for medarbejderne. Derfor giver det rigtig god mening, at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. 


I styrker den sociale kapital i organisationen, ved at sætte fokus på kerneopgaven, styrke teamet og teamstrukturen, god kommunikations, mening i arbejdet og kvalitet i ledelsen.


Jeanette Skeem

proceskonsulent I underviser I coach I stresscoach


Kontoret på kvisten,

Skolegade 30 3.sal, EsbjergMail kontakt@jeanetteskeem.dk

Telefon 61 67 17 60


CVR-nummer 400 904 95

MobilePay       830 300

Jeanette_Skeem_logo_sort

Copyright 2020 © JeanetteSkeem.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend