stressrådgivning_JeanetteSkeem

MÅ JEG HJÆLPE DIG MED AT FÅ OVERBLIKKET?


Et stressrådgivningsforløb starter med en indledende samtale, som tager udgangspunkt i din aktuelle situation og dine stress symptomer. Sammen vurderer vi hvilken hjælp eller rådgivning,

du har brug for.


Måske kan jeg hjælpe dig - måske skal der anden hjælp til ?!


Derefter sammensætter vi et forløb, som tilgodeser dine behov. Gennem processen lærer du at afhjælpe din aktuelle stresstilstand og at håndtere og forebygge udviklingen af stress fremover.


I starten af forløbet vil du få råd og vejledning - og senere i forløbet [når du er klar og har fået ro på krop og sind] tager vi fat i hvordan du fremover kan forebygge udviklingen af stress.


Du vil gennem forløbet få indblik i de mekanismer og årsager til stress, som du selv kan påvirke - og dem der ligger udenfor det du selv har indflydelse på.

SYMPTOMER PÅ EN BELASTNING


Stresssymptomer opleves subjektivt, men mange oplever søvnforstyrrelser, hovedpine, indre uro og hjertebanken.


Det kan du læse mere om symptomer på stresss længere nede på siden.


Oplever man en tilstrækkelig stor belastning over længere tid, kan man udvikle alvorlige symptomer.


Ved langvarig belastning påvirkes din fysik, psyke og dit sociale liv.

TRAVLHED VS. STRESS


Vi omtaler ofte travlhed som stress.

Men der er stor forskel på at have travlt - og være stressset.


Man kan sagtens have travlt uden at have stress - og man kan have stress uden at have travlt.


Men du har haft travlt for længe, kan du udvilke forskellige symptomer på stress.

HVAD ER [ARBEJDS-RELATERET] STRESS?


En falliterklæring, en epidemi, en tilstand - eller hvad er det ? Som med så meget andet afhænger svaret af, hvem du spørger - og faktisk findes ikke en almen anerkendt definition af stress - men mange.


I mit arbejde foretrækker jeg at bruge Malene Friis Andersen og Marie Kingstons forståelse af hvad stress er:


"Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.  Der er visse betingelser i omgivelserne, som med større sandsynlighed end andre vil opleves som truende og som overstigende personens ressourcer."


Derudover læner jeg mig op af Bo Netterstrøms* definition:


*Stress er en tilstand i organismen karakteriseret ved fysiologiske reaktioner med aktivering af det sympatiske nervesystem, immunsystemet og energimobilisering og mental aktivering som følge af belastning af psykisk, fysisk, kemisk eller biologisk art."

SYMPTOMER PÅ STRESS

Stress symptomer er tegn på en overbelastning og er individuelle.

Fysiske symptomer

Rysten på hænder

Svimmelhed

Hovedpine

Mavesmerter

Trykken for brystet

Hjertebanken

Gentagne infektioner

Nedsat immunforsvar

Smerter i kroppen

Åndenød

Kvalme (opkast)

Diarré

Tørhed i munden


Psykiske symptomer

Ulyst

Tristhed

Træthed

Indre uro

Hukommelsesbesvær

Skam

Skyld

Rastløshed

Udmattelse


Adfærdsmæssige

Søvnløshed 

Indesluttethed

Ubeslutsomhed

Trøstespisning

Sygefravær

Hyperventilation


Kognitive

Forvirring

Tankemylder

Bekymringer

Manglende overblik

Mentale black-outs

Nedsat reflektionsevne

Manglende dømmekraft

Koncentrationsbesvær

STRESSTRAPPEN - ARBEJDSRELATERET STRESS

Tempereret


Krav og ressourcer er balanceret


Høj aktivitet og potentiel kvalitet


Motivation


Faglig angagement


Arbejdsglæde og følelse af kontrol


Højt energiniveau.


Opvarmet


Begyndende pres


Kvaliteten reduceres en smule


Tendens tl uklar og manglende overblik


Risiko for konflikteri teamet


Begyndende stresssymptomer


Overophedet


Vedvarende pres


Oplevelse af manglende kompetencer


Tro på egne evner forsvinder


Dårlig prioitering og flere fejl


Stresssymptomer som f.eks. søvnbesvær, hovedpine og bekymringer.


Nedsmeltning


Langvarende pres


Ineffektivitet


Brandslukning


Lav trivsel, tristhed


Alvorlige stresssymptomer.


Fysisk og psykisk sammenbrud


UdbrændtMassiv og langvarigt pres


Kongnitive og følelsesmæssigt flad og udbrændt


Markant nedsat arbejdsevne


Typisk kigger man

her på en langtidssygemelding.
DET MED SMÅT

 

 

Kontakt altid din læge, inden du opsøger hjælp.

Din læge kan vurdere, hvilken hjælp der er bedst for netop dig.


Lider du af angst eller depression, får du bedre hjælp hos en psykolog.

Stressrådgivning kan være velegnet som sideforløb til din primære behandling 


Afklar dette med din psykolog eller læge.