Teamudvikling_JeanetteSkeem

STRESS 360º


Med Stress 360º kommer du hele vejen rundt om stressbegrebet. Fra individ - til team, ledelse og organisatorisk niveau.


Du får redskaberne til at arbejde strategisk og forebyggende med det psykosociale arbejdsmiljø.

Du udvikler dine kompetencer i forhold til at fungere som ressourceperson i virksomheden eller organisationen.


Kursets grundsten er den forskningsbaseret viden.

Desuden inddages cases fra hverdagen, hvilket sætter  læringen i fokus - og dermed bliver udbyttet forankret yderligere i organisationen. 

STRESS 360º


 • Evidensbaseret viden om hvad stress er – skåret ud i pap.
 • Viden om hvordan du spotter stress.
 • En førstehjælpsmanual til den stressramte
 • Redskaber og teknikker til at afhjælpe stress for den enkelte.
 • Viden om hvordan du håndterer stress – i teamet og organisationen
 • Metoder til at forebygge stress fremadrettet
 • Et katalog med forskellige workshopmetoder i forbindelse med stressreducerende indsatser
 • Konkrete redskaber som du med det samme kan bruge i din hverdag
 • En guide til hvordan du hjælper en kollega eller medarbejder godt retur til jobbet
 • Erfaringsdeling med underviser og medkursister
 • Et gennemarbejdet kursusmateriale
 • En professionel og erfaren underviser
 • Kursusbevis ved fuld deltagelse
 • Lækker forplejning inkl. morgenmad og frokost
 • Fantastiske omgivelser på Hjerting Badehotel

STRESS 90º - modul 1

Hvad er [arbejdersrelateret] stress?

Stress, konsekvenser og årsager.


Vi stikker både dybt og bredt - og ser på stress med forskellige videnskabelige briller.


Vi ser også på hvad forskningen kan fortælle os om årsager til stress – og ikke mindst kigger vi på konsekvenserne ved stress.

STRESS 270º - modul 3

Det psykosociale arbejdsmiljø


Vi kigger på det psykosociale arbejdsmiljø, den sociale kapital og på hvordan man tager hånd om mistrivsel på arbejdspladsen og styrker det psykosociale arbejdsmiljø.


Vi ser på mange forskellige tiltag og indsatser, som stressforebyggelsen gør brug af, og bevæger os fra de individrettede tiltag - til mere kollektive indsatser som f.eks. medarbejderinddragende indsatser.

STRESS 180º - modul 2

Sådan afhjælpes og forebygges [arbejdsrelateret] stress – effektivt!


Vi sætter fokus på hvordan vi kan afhjælpe og forebygger stress for den enkelte, i teamet og i organisationen.


Vi kigger også på rollen som ressourceperson for den stressramte – din kommunikation og dit personlige lederskab

STRESS 360º - modul 4

Stress tur/retur


Sådan hjælper du bedst  den stressramte retur til hverdagen og jobbet. En guide til at komme retur til jobbet.


Vi kigger nærmere på forskellige faktorer, redskaber og metoder – som kan hjælpe processen.

Blandt meget andet en samtalemodel og et eksempel på en tilbagevendelsesplan.


EN BRED MÅLGRUPPE


Kurset henvender sig både til professionelle og private - som leder efter svar i forhold til stressproblematikken.

 

Ledere med og uden medarbejderansvar

Tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter

HR-ansvarlige

Coaches, behandlere og konsulenter

Erhvervsfolk

Privatpersoner

STRESS 360º


Kurset Stress 360º består af fire moduler.


Modulerne Stress 90º, Stress 180º, Stress 270º og Stress 360º kan tages hver for sig, men du opnår større forståelse, indsigt og sammenhæng ved at tage hele kurset samlet.


Et modul for 3500,- kr. ekskl. moms.


Du får styr på Stress 360º

med en investering på 12.500,- kr. ex. moms.

KAN DET BETALE SIG?


En sygemelding på 6. mdr. - inkl. et vellykket genopstartsforløb - koster hurtigt virksomheden 200.000 ,- kr.


En sygemelding på 6. mdr. - hvor medarbejderen ikke vender retur til jobbet - koster yderligere 150.000 ,- kr.

Her er der ikke taget højde for værdien af tabt viden, netværk og signalværdi.


Regnestykket kan stilles op på mange måder - og alt er relativt.

I dette eksempel, er der taget udgangspunkt i et team på 10 personer med en gennemasnitløb på 30.000 ,- kr.


FACILITATOR OG UNDERVISER


Underviser og facilitator på kurset er Jeanette Skeem.


Jeanette er læreruddannet og har mere end 20 års undervisningserfaring fra folkeskole, erhvervsskole og professionsskole. Jeanette har en Master i læreprocessser, forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitetet. Desuden er hun ICF certificeret coach og stresscoach.

 

Jeanettes undervisning understøttes af hendes grafiske kompetencer og professionalisme - krydret med egne erfaringer, humor og stort engagement.