Teamudvikling_JeanetteSkeem

TEAMCOACHING


Med teamcoaching kan I sætte fokus på det, der egentlig er på spil i hverdagen.


Teamcoahing kan hjælpe med til at sætte handling på helt konkrete og specifikke udfordringer.


I en samskabede proces kan teamcoaching hjælpe med til at I får sat handling på helt konkrete og specifikke udfordringer og problemstillinger.

DER ER POTENTIALE I ET GODT SAMARBEJDE


Teamet består af relationer som hele tiden udvikles og fornyes i fællesskabet. Teamet er derfor i konstant forandring.


Teamcoaching, workshop og medarbebderseminarer kan biddrage til øget trivsel, motivation og arbejdsglæde i teamet.


Løfter I sammen teamsamarbejdet til et højere niveau, vil I også styrke opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.


Ofte indeholder teamudvikling elementer som fælles mål, kommunikation og tillid som centrale fokusområder.

Det afhænger selvfølgelig af det aktuelle læringsbehov.


Teamudvikling kan gøres på mange måder. Det er min erfaring, at der hvor udviklingen rykker på den lange bane er - når formålet med teamudviklingen rammer ned i hverdagen og der hvor det giver mening for det enkelte teammedlem.

WORKSHOP - MEDARBEJDERSEMINAR


Én anden måde at arbejde med teamudvikling på er gennem en workshop eller et medarbejderseminar.


Her har I mulighed for at arbejde med mere overordnede problemstillinger og udviklings- og arbejdsopgaver.


I fællesskab formes og udvikles tiltag, som  efterfølgende kan implementeres i hverdagen.


Workshoppen kan faciliteres med fokus på både

konkrete og mere overordnede fokuspunkter.