Jeanette Skeem logo

I coaching I rådgivning I supervison I sparring I workshop I undervisning I online kurser I

Forandring, udvikling og læring i sund balance

Det psykosociale arbejdsmiljø I arbejdsrelateret stress

Teamcoaching_JeanetteSkeem

TEAMCOACHING


Med teamcoaching kan I sætte fokus på det der egentlig er på spil i hverdagen. Det er betyder noget!


Teamcoahing kan hjælpe med til at sætte handling på helt konkrete og specifikke udfordringer.


Med teamcoaching kan man arbejde med alt fra langvarige, ambitiøse projekter på hele arbejdspladsen til små afgrænsede indsatser for at styrke samarbejdet i et enkelt team.

TRIVSEL OG  SAMARBEJDE


Teamcoaching kan bruges både som en konkret samtalebaseret praksis, men også som en professionel tænke- og forholdemåde.


Teamcaching kan effektivt bruges både til både specifikke opgaveløsninger, men også som en professionel tilgang til hverdagens problemer og udfordringer.


En tilgang som kan bruges af både medarbejderne imellem og mellem medarbejdere og ledelse, da man med teamcoahing kan være både specifik og handleanvisende.


Teamcoaching - og professionel coaching i almindelighed - undersøger og udvikler handlekapacitet i forhold til udvalgte, udfordrende organisatoriske problemstillinger.


Med teamcoaching kan man igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser.

COACHING OG LÆRING


Læring er en proces der, på grundlag af tilegnet viden, styrker vore muligheder for at handle. Vi lærer fra deres erfaringer og danner ny viden, færdigheder og kompetencer - og vi lærer hele tiden. Det kan vi simpelthed ikke lade være med.


Derfor er læring også er en naturlig del af at udføre de daglige arbejdsopgaver i en foranderlig hverdag - og hermed en del af hverdagen. 


Jeg bruger coaching både som en konkret samtalebaseret praksis, men også som en professionel tænke- og forholdemåde.

Jeanette Skeem

proceskonsulent I underviser I coach I stresscoach


Kontoret på kvisten,

Skolegade 30 3.sal, EsbjergMail kontakt@jeanetteskeem.dk

Telefon 61 67 17 60


CVR-nummer 400 904 95

MobilePay       830 300

Jeanette_Skeem_logo_sort

Copyright 2020 © JeanetteSkeem.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend