Teamudvikling_JeanetteSkeem

TEAMCOACHING


Med teamcoaching kan I sætte fokus på det, der egentlig er på spil i hverdagen.


Teamcoahing kan hjælpe med til at sætte handling på helt konkrete og specifikke udfordringer.


I en samskabede proces kan teamcoaching hjælpe med til at I får sat handling på helt konkrete og specifikke udfordringer og problemstillinger.

DER ER POTENTIALE I ET GODT SAMARBEJDE


Teamet består af relationer som hele tiden udvikles og fornyes i fællesskabet. Teamet er derfor i konstant forandring.


Teamcoaching, workshop og medarbebderseminarer kan biddrage til øget trivsel, motivation og arbejdsglæde i teamet.


Løfter I sammen teamsamarbejdet til et højere niveau, vil I også styrke opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.


Teamudvikling kan gøres på mange måder. Det er min erfaring, at der hvor udviklingen rykker på den lange bane er - når formålet med teamudviklingen rammer ned i hverdagen og der hvor det giver mening for det enkelte teammedlem.

WORKSHOP


Én anden måde at arbejde med teamudvikling på er gennem en workshop eller et medarbejderseminar.


Her har I mulighed for at arbejde med mere overordnede problemstillinger og udviklings- og arbejdsopgaver.


I fællesskab formes og udvikles tiltag, som  efterfølgende kan implementeres i hverdagen.


Workshoppen kan faciliteres med fokus på både

konkrete og mere overordnede fokuspunkter.