Stress_JeanetteSkeem

STRESS OPLEVES INDIVIDUELT OG LØSES KOLLEKTIVT


Stress er et komplekst fænomen. Et fænomen som er sammensat af en masse dele, der på alle mulige måder - hænger sammen.


Traditionelt har forskningen set på stress fra to forskellige vinkler.

Den individualistiske vinkel som ser stress som noget der foregår i den enkelte - og den konteksttuelle vinkel, som ser på de faktorere som påvirker os udefra.


En tredje måde sætter fokus på fælleskabets vurderinger og måde at klare forskellige udfordringer på i kollektive processer.

Her handler f.eks. om medarbejdernes interaktion med hinanden.


Fællesskabet kan således forme fælles måder at forholde sig til deres arbejdsmiljø på - og forme fælles håndteringsstrategier.


Det handler med andre ord om, hvilken betydning relationer har i forhold til oplevelsen af stress - og trivsel.

ET POSITIVT PSYKISK ARBEJDSMILJØ


I teamet er der afgørende, at fokusere på hvad der virker og hvad I vil have mere af - for at opnå et godt og positivt psykisk arbejdsmiljø. Sammen kan I lave fælles spilleregler og sætte fokus på hvordan I sammen kan skabe et psykosociale arbejdsmiljø, som alle trives i.


LEDER DU ET TEAM?


Så er her et par anbefalinger, du med fordel kan hæfte dig ved


Identificer og undersøg det der stresser i din organisation. Det kan være alt fra en konkret arbejdsbelastning - til arbejdsorganiseringen eller det psykiske arbejdsmiljø.


Åbn din dør - og vær nærværende!

Stress ses ofte først når processen er så fremskredent, at det er svært at bremse. Derfor er din daglige ledelse vær at prioitere, som en del af forebyggelsen af udviklingen af stress. 


RETUR TIL TEAMET


Den sygemeldte har brug for kollegernes opbakning, hvis det skal lykkes at komme godt tilbage til teamet.


Det kræver stor rummelighed af kollegaerne.  


De har håndteret perioden både op til sygemeldingen og under sygemeldingen - med mange ekstra opgaver.


For teams på akkord, kan en sygemelding have gået ud over teamets indtjening, hvis teamet ikke har kunnet fastholde normen.